YOUTH CONFESSION

video

Warning: Huwag dalhin ang backpack on one shoulder only

Ang maling pagdadala ng backpack ay maari na maging sanhi ng iba't-ibang sakit Ang isang libro...
fish love

Ang “Fish Love” ay Hindi Tunay na Love

Mahal ba kita kasi maganda ka? Isang matanda ang nakakita ng binatang maganang kumakain ng isda....
video

Music celebrities that you should not listen to, says popular Youtube videos

DISCLAIMER: The authors of these videos are not connected with J15 Rocks ministry. They were...
bible devotional

How to pray, talk, and get answers from God in your quiet time

Recommended reading for you How to Have a Quiet Time</a How Can I Hear God Speaking to...
old testament punishment

Kagimbal-Gimbal na Babala sa mga Anak na Sobrang Pasaway

Nakakatakot na batas sa Lumang Tipan, para sa mga Hudyo noong unang panahon Kung ang isang...

EVERYDAY PARENT

toddler gadget

Gifts you should never give to toddlers and kids below 12 years old

Gadgets & electronic devices kids below 12 years old should not have 1. Smartphones 2. Computer or...
video

Finding Favour – Be Like You Lyrics

Be Like You Lyrics From the album Reborn Have 9 months really gone this fast? Holding my...

5 Paraan para mapigilan ang panonood ng violent cartoons sa TV o YouTube

Limang bagay na pwedeng gawin para mapigilan ang panonood ng marahas na cartoons sa TV...
video

Parent warning: Epekto ng violent cartoons na napapanood ng inyong anak sa YouTube

Mas tumitindi ang violence sa cartoons, madugo at savagely brutal! Walang puknat na barilan at...
dick

Hoy Bata! Huwag mong panoorin ang mga cartoons na yan!

Cartoons that should be banned, says parents Hindi lahat ng kiddie cartoons ay cute and funny....
video

Hindi lahat ng kiddie cartoons ay safe and harmless

Top 3 Kiddie cartoons that set bad examples for your children Ayon sa mga experts, ang...

NEED HELP?

online accountability

Discipleship group, mentoring, and accountability

Connect with an independent group You can connect with a local group or register online if...
hiv aids support

HIV / AIDS Support Group

Do you have HIV or AIDS? The HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a lentivirus that causes...
same sex struggle

Gender Issue Support

Ikaw ba ay may "sexual struggle" sa kapwa lalaki, babae, sa menor-de-edad, o isang bisexual? Isa...
drug addiction

Overcoming Alcohol, Depression, Drugs, Pornography, Sex, and other Addictions

Overcoming Addiction If you need counseling or a support group for overcoming addictive problems, we can...
free counseling

Free Counseling

Do you need counseling? We're here to help. John15 Rocks' Counselling Program Referral (CPR) will enable...

Christian Support – Small Group or Bible Study

Naghahanap ka ba ng "small group" para may makadamay sa iyong pinagdadaanan? Kami ay handang mag-refer...
christian help

Network of Support Groups

General Volunteer Support Counseling Referral Program Directory of Christian Churches Prayer request (Tagalog) - CBN Asia Prayer request...
good news

The Good News

The Roman Road The bad news: All of us are sinners "As it is written, 'there is...
Hesus gospel

Ang Magandang Balita

Mahal ka ng Diyos “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay...

THIS IS MY STORY

THINKING OUT LOUD

DAILY TINAPAY

YOUTUBE POP