Category:

7 Habits ng mga Epektibong Estudyante

7-Habits of Effective People by Stephen Covey (Tagalog)

Ayon kay Stephen Covey (1988), isang kilalang sikologo, sa kanyang akdang “7 Habits of Highly Effective People”, mayroong mga ugali na nararapat taglayin upang marating ang mga pangarap. Sabi niya, nakadepende sa ugali ng isang tao ang kanyang kinabukasan. Kung parati mo gagawin ang mga ugaling ito, mas maayos ang magiging kinabukasan mo.

Ang 7-ugali na dapat tularan

1. MAGING “PROACTIVE”

Paggawa ng paraan o pag-control sa isang mangyayari, para maging maayos ang kalalabasan. Halimbawa – Kung ikaw ay mayroong exam, siguraduhing nagaaral, upang maganda ang kalalabasan.

2. MAGSIMULA SA DULO

Isipin parati ang gusto mong kahinatnan sa buhay, at siguraduhin na ang ginagawa mo ngayon ay patungo sa dulo. Halimbawa – Kung nagsisimula ka pa lamang sa pagaaral, isipin mo parati kung ano ang mga bagay na dapat mo na gawin, upang maka-graduate.

3. UNAHIN ANG MAHALAGA

Unahin muna ang mga mahahalaga, tulad ng pamilya at kinabukasan. Hindi ang mga bagay na panandaliang ligaya. Halimbawa – Kung gusto mong magkaroon ng magandang tarabaho, unahin ang pagaaral, hindi ang pagtambay sa computer shop.

4. PANALO-PANALO

Mahalaga sa relasyon na mayroong pantay na pag-unawa, respeto, at pagmamahal. Hindi dapat maging mapang-lamang. Halimbawa – Sa larong basketball, kung ikaw ay natalo, dapat isipin na panalo pa din ito, dahil ibinigay mo ang lahat ng iyong kakayanan, ikaw ay nag-practice, at naglaro ng walang pandaraya.

5. UMINTINDI MUNA, BAGO MAINTINDIHAN

Bago mo ipaintindi sa isang tao ang nais mo, matutong umintindi muna ng iba. Hindi sa lahat ng bagay, ikaw ang tama. Halimbawa – Kung ikaw ay may pagtatalo sa iyong mahal sa buhay, kadalasan, mas mainam na makinig na lamang, kaysa makipagaway. Wala naman kasing nananalo sa pagaaway. Halip makinig at baka ikaw pala ang may mali.

6. SYNERGIZE

Pagsamahin at sumama sa mga taong positibo. Umiwas sa nanghahatak sa iyo pababa. Halimbawa – Piliin ang barkada. Kung ang iyong kaibigan ay parating may masamang balita at pilit kang dinadala sa mga bagay at lugar na makakapigil sa iyong pangarap. Iwasan sila at sumama sa mga taong responsable.

7. TALASAN ANG LAGARI

Matutong magbalanse ng kung anong mayroon ka. Patuloy na turuan ang sariling konsensya ng mga tama at nakabubuting bagay. Halimbawa – Tulad ng pagaaral, ito ay dapat araw-araw ginagawa upang maging mahusay. Practice makes perfect ika-nga. Ganun din sa lahat ng bagay.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here