Ang Magnanakaw at ang Abogado

CATEGORY |

Ang Abogado at Hukom ng magnanakaw

Isang “masamang tao” ang dinala sa korte upang hatulan dahil sa pagnanakaw at pagpatay. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol ng “Judge” o “Hukom.” Nagmakaawa siya dahil hindi nya sinasadya, napilitan lang siya dahil sa hirap ng buhay.

Dumating ang matipunong lalaki

Natahimik bigla ang lahat, may pumasok na matipunong lalaki. Sabi niya, siya ay tatayong tagapag-tanggol ng “masamang tao” ng walang bayad. Nagulat siya dahil wala naman siyang pera.

Lumapit siya sa Hukom at may ipinakita mula sa kanyang kamay. Natulalala ang Hukom at sinabi sa lahat, “ang tao na ito ay malaya na.”

Nagnakaw uli ang lalaki

Kinabukasan, muling nagnakaw ang tao na ito. Mayabang niyang sinabi na ipagtatanggol siya ng kanyang ABOGADO. Inabuso niya ang kalayaan na ibinigay sa kanya.

Nahuli siyang muli at humarap sa korte, subalit nag-iba ang kanyang kapaligiran. Ang mga tao sa paligid ay nakasuot ng puti. Maraming libro ang nakabukas at napakadaming tao.

Sino ka ba at ano ang pangalan mo?

Ilang sandali pa, humarap ang matipunong lalaki sa lahat. Tuwang-tuwa ang lalaki sapagkat nakita niya muli ang kanyang tagapagtanggol. Sabi niya, salamat! Sino ka ba at ano ang pangalan mo?

Ang kanyang sinagot, “nabaril ka, namatay at ngayon ang iyong “Araw ng Paghuhukom.” Kahapon, ako ang iyong ABOGADO subalit ngayon, Ako ang iyong HUKOM.” Ang aking hatol ay dapat tapat sa lahat.

Handa ka na bang humarap sa paghuhukom?

Tandaan, si Hesus ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Malapit na ang kanyang pagbabalik bilang “Hukom ng sanlibutan.” Ang pangalan mo ba ay nakasulat sa “Libro ng Pagkabuhay”?

RELATED ARTICLES:
Paano ako maliligtas?
Paano magdasal?

- Google Ads -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Google Ads -