Category:

Anak ka ba ng DIYOS?

Paano malalaman kung anak ka talaga ng DIYOS?

Madaling sabihin anak tayo ng DIYOS dahil nilikha nya tayo. Paano kung hindi ka naniniwala sa DIYOS? Bagkus, ikaw ay maka-mundo at makasalanang tao? Kung ikaw ay alipin sa mundo ng kasamaan at kasinungalingan, ang iyong ama ay si Satanas sabi sa John 8:44-45; 1 John 3:10; Ephesians 2:2.

1. Ang lahat ng anak ng DIYOS ay may pagsubok

Ang Espiritu ng DIYOS ay testigo na tayo ay anak niya. Bilang tagapagmana sa DIYOS at kasamang tagapagmana ni Kristo, tayo ay dapat makipagtiis, para sa ating kalualhatian kasama siya (Romans 8:16–17). Lahat ng anak ng DIYOS ay dumadaan sa pagsubok.

Hebrews 12:6
“For the LORD disciplines those he loves, and he punishes each one he accepts as his child.”

2. Ang anak ng DIYOS ay hindi alipin sa kasalanan

Ang anak ng DIYOS ay hindi dapat alipin sa kasalanan. Kung mahal mo ang iyong Amang-DIYOS, tatalikuran mo ang makasalang mundo, at gugustuhing itutuwid ang maling daan, sa pamamagitan ni Hesus.

John 8:34–36
“Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. The slave does not continue in the house forever; the son continues forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed.”

3. Ang mananampalataya kay Hesus ay anak ng DIYOS

Ang tumanggap at naniwala kay Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay nabigyan ng karapatan upang tawagin na “anak ng DIYOS.” Ito ay dahil sa pananampalataya sa kanya.

John 1:12
Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God – children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.

READ MORE:
Real-life christian testimony.
Bible verses say you God’s children.
Bible verses saying you’re not God’s child.
My favorite Bible verses.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!