Ang dalawang utos ni Jesus

CATEGORY |

Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo – Matthew 22:37

Sa 49 na utos ni Jesus, 2 ang pinaka-mahalaga

Sa istorya ni Apostol Matthew 22:36, isang taga-sunod ang nagtanong kay Jesus kung alin ang pinaka-mahalagang utos niya. Sa Bagong Tipan, mayroong mga 49 na utos subalit dalawa dito ang pinakamahalaga.

Ang sagot ni Jesus, “Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pagiisip. Ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapit-bahay (o kapwa-tao) ayon sa pag-ibig mo sa iyong sarili.” Ang lahat ng utos ng Panginoon ay dito nagmumula. Ang pagmamahal sa Panginoon ay makikita sa pagmamahal mo sa iyong kapwa-tao.

May kaaway ka na naman ba?

– Prayer –
“Jesus, salamat sa iyong pagmamahal, tulungan mo akong maging mapagmahal sa ibang tao, tulad ng pagpapahalaga ko sa sarili ko.”
– Speak Life!-
“Ako ay isang maunawain at magalang na tao”

→ The 49 commands of Jesus

- Google Ads -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Google Ads -