Sakit na Nakamamatay, Ito Lamang Ang Lunas

Category:

Alam mo bang may libreng gamot sa sakit na ito na siguradong nakamamatay?

Pumasok ang Doktor na mayroong maganda at masamang balita. Ang masamang balita – meron kang sakit na ikamamatay? Ang magandang balita – merong lunas na may 100% effective.

Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito. Ano ang pipiliin mo?

Araw-araw, milyong tao ang tumatanggi sa lunas na ito. Pinipili nila ang sakit o nag-kukunwari sila na wala ang lunas na ito. Ang sintomas ng sakit ay kung saan-saan.

Tulad ng depression, broken family, kasakiman, makasarili, korapsyon, pagiging bayolente, galit, pagpatay, terrorism at abuso.

Ano ang kondisyon na ito na umaapekto sa ating lahat?

Ano ang sakit na ito na hindi natin matanggal – ito ang kasalanan. At lahat tayo ay pinanganak na mayroon nito. Ginagawa natin ang gusto nating gawin.

Ginagawa natin ang pinaka-masarap sa atin miski masama.

Natural na natural sa atin na gawin ito, subalit sinisira tayo ng kasalanan. Pinaghihiwalay tayo ng ating kasalanan at nag-dudulot ito ng malaking hati sa lumikha sa atin.

At lahat tayo ay pinanganak na mayroon nito

Hindi tayo nilikha ng Diyos ng ganito

Ginawa niya tayo upang maging parte ng mas-malaki, maganda niyang plano, at hindi para mabuhay ng sandali at mamatay agad. Upang makilala natin ang ating Ama sa langit, sundin, at mabuhay para sa kanya.

Higit sa lahat, nais niya ng isang malapit na malapit na relasyon sa iyo. Subalit ito ay hindi pwede ng dahil ang iyong kasalanan at ang kanyang kapurihan ay hindi maaring magsama.

Maari tayong gumawa ng mabuti, pero hindi ito sapat, upang makalapit sa isang perpektong Diyos. Kaya’t pinadala niya ang kanyang sariling anak.

Pinadala niya si Hesus hindi bilang isang hari o makapangyarihan na mandirigma, kundi isang sanggol na ipinanganak upang mamatay sa krus, bilang kabayaran sa ating kasalanan.

Dugo at buhay ang pinambayad ni Hesus

Sa kanyang kamatayan, nabuo muli ang pagkakahiwalay natin sa ating ama. Ang parusa na dapat ay sa atin, si Hesus ang nagbayad. Sa kanyang muling-pagkabuhay, tinalo niya ang kamatayan. Gumawa ang Diyos ng paraan para sa atin.

– Ang aking dasal at pagtugon kay Hesus –

Panginoong Ama, ako ay makasalanan, malaki ang pagkukulang, walang ginawang tama, Ako ang parating nasusunod.

Sa araw na ito, ako ay nagtitiwala sa dugo at sakripisyo na ginawa ni Hesus upang mahugasan ang lahat ng aking kasalanan.

Iniimbitahan kita at pinauubaya ko sa iyo ang aking buhay.

Tinatawag ko ang Banal na Espiritu upang maging bahagi ng aking buhay, at manirahan sa aking puso.

READ MORE:
I can’t stop sinning, what should I do?
Practical steps in overcoming porn addiction.
Kailangan ko bang magpa-binyag?

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here