Daily Tinapay

Bunga ng pagiging pasaway, kailangan maghintay Sinakop at dinala sa Babylonia ang mga Hudyo noong 597 BC. Ito ay resulta ng kanilang hindi pagsunod sa Diyos....
And you have been made complete in Christ, who is the head over every ruler and authority - Colossians 2:10 Love and hate It's hard to...
Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag - Proverbs 16:3 Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa...
Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo - Matthew 22:37 Sa 49...
When a man’s ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him - Proverbs 16:7 Nakakinis ba ang Boss...
You rejoice in this, though now for a short time you have had to struggle in various trials so that the genuineness of your...