Bear Fruit

(scroll down to continue reading)

Seven ways we can please God and earn His favor

Seven ways we can please God and earn His favor 1. Only by faith Hebrews 11:6: "Without faith, it's impossible to please God. Those who come...

We are family

Unity in Christ: We are one family The attitude of Paul Apostle Paul wrote Philippians in Rome around AD 61-63 while imprisoned. He expressed gratitude to...

The Christian Mindset

The Christian Mindset: The Mind of Christ The right mindset is essential to achieving success. As followers of Jesus, we are told to renew our...

Student who got 1480 SAT score by getting the wrong mail

The high school student who got a 1480 SAT Score by getting the wrong mail Trevor Moawad relayed a story his father told him about...

Lahat tayo ay makasalan, tulad ng magnanakaw sa krus

Lahat tayo ay makasalan, tulad ng magnanakaw sa krus Malamang, ang magnanakaw sa krus ay nagkasala ng pagkadamidami upang ipako siya sa krus. Marami sa...

Walong Pamantayan ng Isang Pastor

Walong natatanging kwalipikasyon at pamantayan ng isang gustong maging pastor, ayon sa 1 Timoteo 3:1-13 1. Ang pagiging pastor ay may dangal Ang gustong maging tagapaglinkod...

Ikaw ba ay tagapaglingkod ng Diyos?

Limang palaisipan ng naglilingkod sa Diyos 1. PAGSUBOK BA O KASALAN MO? (Philippians 3:7) Dinidisiplina ng Diyos ang lahat ng kanyang mahal na anak. Madalas, ang...

May plano si LORD, wait ka lang

Bunga ng pagiging pasaway, kailangan maghintay Sinakop at dinala sa Babylonia ang mga Hudyo noong 597 BC. Ito ay resulta ng kanilang hindi pagsunod sa Diyos....