Bear Fruit

(scroll down to continue reading)

The seven examples of Jesus

Daily Tinapay: The seven examples of Jesus we should imitate In 1 Corinthians 11:1 and 1 John 2:6, the Apostles admonishes us to be Christ...

Huwag assuming sa pagibig

Huwag assuming sa pagibig: "Kung hindi ukol, hindi bubukol" Hindi ka lalaya hangga't hindi mo binibitawan ang iyong maling akala. Madalas kasi, tayo ay "assuming."...

People will love you today but may hate you tomorrow

People will love you today but may hate you tomorrow It's hard to trust people at times. Friends, lovers, and even family will love you...

Sakit na Nakamamatay, Ito Lamang Ang Lunas

Alam mo bang may libreng gamot sa sakit na ito na siguradong nakamamatay? Pumasok ang Doktor na mayroong maganda at masamang balita. Ang masamang balita...

Lahat ng Hari ay naging iyaking musmos

Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag - Proverbs 16:3 Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa...

Ang dalawang utos ni Jesus

Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo - Matthew 22:37 Sa 49...

Reklamador ka ba?

When a man’s ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him - Proverbs 16:7 Nakakinis ba ang Boss...

Refined by Fire: “A refined gold you are!”

Refined by Fire: "A refined gold you are!" If you are a true follower of Jesus, expect tests and trials. Christians are not exempted from...