Home Daily Tinapay

Daily Tinapay

Daily devotional

People will love you today but hate you tomorrow

And you have been made complete in Christ, who is the head over every ruler and authority - Colossians 2:10 Love and hate It's hard to...
musmos

Lahat ng Hari ay naging iyaking musmos

Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag - Proverbs 16:3 Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa...
49 utos ni Jesus

Ang dalawang utos ni Jesus

Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo - Matthew 22:37 Sa 49...

Reklamador ka ba?

When a man’s ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him - Proverbs 16:7 Nakakinis ba ang Boss...

Would you like to be a refined gold?

You rejoice in this, though now for a short time you have had to struggle in various trials so that the genuineness of your...

Random Picks