Daily Tinapay

May plano si LORD, wait ka lang

Bunga ng pagiging pasaway, kailangan maghintay Sinakop at dinala sa Babylonia ang mga Hudyo noong 597 BC. Ito ay resulta ng kanilang hindi pagsunod sa Diyos....

Huwag madapa sa kasalanan

Daily Tinapay: Tumayo sa harap "krus" para hindi madapa Madali ka bang maakit sa internet porn, kalaswaan, galit, chismis, inggit, atbp kasalanan? Ang kaaway na...

The seven examples of Jesus

Daily Tinapay: The seven examples of Jesus we should imitate In 1 Corinthians 11:1 and 1 John 2:6, the Apostles admonishes us to be Christ...

Huwag assuming sa pagibig

  Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan Proverbs 3:5   Sa isip mo lang yan Hindi ka...

People will love you today but hate you tomorrow

And you have been made complete in Christ, who is the head over every ruler and authority - Colossians 2:10 Love and hate It's hard to...

Lahat ng Hari ay naging iyaking musmos

Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag - Proverbs 16:3 Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa...

Ang dalawang utos ni Jesus

Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo - Matthew 22:37 Sa 49...

Reklamador ka ba?

When a man’s ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him - Proverbs 16:7 Nakakinis ba ang Boss...

Would you like to be a refined gold?

You rejoice in this, though now for a short time you have had to struggle in various trials so that the genuineness of your...