Home Usap Tayo

Usap Tayo

Naguguluhan, nagdadamdam, at nagtatanong? Huwag magalala, mahal ka ng Diyos.

Abegail Mesa
The Abegail Mesa Gang-Rape Story Madasalin at may takot sa Diyos is Abegail noong bata. Bagama't isang anak ng Pastor, hindi siya masaya dahil sa busy ang mga magulang sa ministry, galit siya sa simbahan dahil dito. Lalong nangulila si Abegail ng namatay ang kanyang ama habang ang ina ay...
Banal na Espiritu
Sino ang Banal na Espiritu Ang Banal na Espiritu o "Holy Spirit" ay ang ikatlo sa tatlong persona ng Diyos (Holy Trinity). Siya ay ipinadala ni Hesus sa lahat ng tumatanggap sa kanya. ● Siya ang nagsasabi ng tama (John 16:8) ● Nananatili sa atin (John 14:16-17) ● Kasiguruhan ng pangako (Eph. 1:13) ●...
loveless
Paano magiging masaya, miski bigo sa pagibig? Maraming pangako ang Diyos, isa dito ay upang maging masaya at magkaroon ng masaganang buhay sabi ni Hesus (John 10:10). Subalit may gustong umagaw ng kasiyahan at pagpapala na ito. Madalas, kapag may problema tulad ng pagiging "broken hearted," walang nagmamahal, nanliligaw, o...
fish love
Mahal mo ba siya dahil may itsura? Isang matanda ang nakakita ng binatang maganang kumakain ng isda. Tanong ng matanda, “Bakit mo kinakain yang isda?" Sagot ng binata, “Dahil love ko ang isda.” “Ah, love mo ang isda, kaya tinanggal mo ito sa tubig, pinatay at niluto." Huwag mong sabihing love...
pano magdasal
Paano manalangin kay Hesus Mayroong simpleng dasal kung gusto mo na lumaya sa iyong kalagayan. Panoorin at sabayan ang dasal nila Kata Inocencio at Peter Kairuz, at hayaan na ang Banal na Espiritu ang sumakop sa lahat ng iyong problema, pagkatao, at kalungkutan. Tanging ang Diyos lamang, sa pamamagitan...
self-righteous
Mga maling ugali ng Christian na dapat baguhin Madalas, kapag sinabing "Christian," ito ay isang taong napaka-banal at halos hindi nagkakamali. Dito nagmumula ang problema, sapagkat hindi ibig sabihin na "Christian" ka, isa ka nang perpekto. Sa school o sa trabaho, malimit, ganito ang pinapakita ng isang Kristiyano, sa totoo...
listen to rock music
OK ba na makinig, umawit, o tumugtog ng ROCK MUSIC ang isang Kristiyano? Ang "rock music" ay tila-maingay na "music genre" na mayroong drums, guitar, at bass. Mayroong heavy, slow, at alternative rock. Sa ibang simbahan, malumanay lamang ang dapat awitin. Walang tiyak na pamamaraan ang tamang pag-awit sa Biblia....
join group
Paano magbuo ng small Bible study group Ang konsepto ng small group o maliit na grupo ay ginagawa ng mga unang Kristiyano (Acts 2). Noong araw, ang mga Kristiyano ay nagtitipon sa isang bahay at doon sila nagaaral ng salita ng Diyos. Kasama dito ang pagdadarasal para sa isa't-isa, pagsalo-salo...
christian resolution
Pitong mahalagang New Year's resolution ng isang Christian Nakakasawa na ba na sa bawat taon, ang New Year's Resolution mo last year, hindi mo na naman natupad? Less than 10% lang ng mga tao sa buong mundo ang kayang tuparin ang kanilang pinangakong New Year’s Resolution. Biblical practice ba ang New...
church confession
Naririnig ba ng Diyos ang mga dalangin ko? Ang Diyos ang lumikha ng dasal upang maging katugon niya tayo (Revelation 3:20), upang tayo ay makapag-kumpisal (1 John 1:9), at upang tayo ay makahingi ng ating pangangailangan (Psalm 50:15), at ng upang magsang-ayon ang kanyang kagustuhan sa ating buhay (Jeremiah 29:11–12;...

Read more