Dahil sa hilig sa sex at sapatos, pinagpalit puri at dangal

The story of Josefino, a porn addict who overcame his struggle

Adik sa porn

Dahil sa pagka-adik sa pornograpiya, nagdulot ito kay Josefino ng mahalay na pag-iisip. “Tinitignan mo palang parang hinuhubaran mo na, hanggang sa gusto mo na rin gawin sa sarili mo.” Naging malubha ang pagnanasa ni Josefino sa laman nang maging college varsity siya. Naging madalas ang malalaswang pantasya niya. Naisip niya, pwede na niyang tikman ang maski sino.

Practical steps in overcoming porn addiction

Hindi nakuntento si Josefino sa nakikita sa mga babasahin kaya’t nahumaling din siya sa malalaswang pelikula. Minsan, habang nasa sinehan isang alok ng isang bakla ang kanyang tinaggap kapalit ng pakikipagtalik. “Pinangakuan niya akong bibigyan ng sapatos.” Naging matamis ang alok dahil naalala niya na noong kabataan niya, hirap ang buhay at kailangan na magtinda upang maka-bili ng sapatos. Sa isip niya, “ito bibigyan niya ako, nasarapan na ako may sapatos pa ako.”

Call boy na, adik pa!

Pag-aasawa ang inisip na solusyon

Ang kanyang pakikipag-relasyon sa kapwa lalaki ang nagtutulak sa kanya upang manatili sa kalaswaan. Di naglaon ay binagabag siya ng kanyang konsensya. “Nakuha ko yung sapatos, naiuwi ko, maganda, pero paalala yun ng lahat ng pangit kong nagawa”. Sa kagustuhang magbago, dumalo siya sa isang kristyanong pagtitipon. Tinanggap ni Josefino si Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ngunit sa mababaw ng pag-unawa lamang.

Dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang pananampalataya, naging hadlang ito sa tunay na pagbabago. Sa layong maituwid ang buhay, nag-pasya siya na magpakasal sa nobya niyang si Ester. Paniwala ni Josefino, sa pag-kakaroon ng asawa ay mawawala ang pakahilig sa mga malalaswaswang gawain ngunit hindi.

“After naming ikasal, oo ang sarap sa una, honeymoon pero after noon, away, sumbatan, dahil sa mga nakaraan ko.” Ang kanilang matamis na pagsasama nababalot ng pagkukunwari at kasinungalingan. Bagamat nangako sila sa harap ng Diyos na para sila sa isa’t-isa, ngunit hindi ito naging madali. Dumating na sa punto na nag-sasakitan na sila. “Inisip ko na iiwanan ako ng asawa ko, iiwanan ako ng mga anak ko, ayoko na masira ang pamilya ko.”

The Abegail Mesa gang-rape story

Pagpapatawad ang daan sa pagbabago

Sa kagustuhang maayos ang nasisirang relasyon, dumalo ang mag-asawa sa isang retreat. Dito niya nasumpungan ang kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa kanila ng kakayahan para magpatawad, at makalaya sa galit na nadarama sa isa’t isa.

“Doon ko naintindihan na may pag-asa pa pala ako, na totoong magbago.” Naramdaman ni Josefino ang pagmamahal ng Diyos kung saan binubunot, tinatanggal, at inaalis ang kanyang kasalanan, simula ng kanyang pagkabata. Kasabay noon, naramdaman din niya ang tunay na kapatawaran galing sa kanyang asawa.

Powerful Bible verses for sexual purity

Naging hudyat ito ng pagtahak ng mag-asawa sa tuwid na daan na magdadala sa kanila sa pagpapala. Nagalak si Ester sa nakitang pagbabago. “Grateful ako sa Panginoon dahil binago niya ang asawa ko, nandito lang ako para suportahan siya, mahal na mahal ko ang asawa ko,” sabi ng asawa ni Josefino.

Salamat po

Malaki ang pasasalamat ni Josefino sa Panginoong Hesus. “Ganap ang kalayaan ko sa lahat ng uri ng kasalanan, pag-nakakakita ako ngayon ng sapatos nangingiti ako sa mga pinagdaaan ko, pero natutuwa ako lalong higit pinanalaya na ako ng Panginoon Hesus. Kung ikaw ay naghahanap ng maymakakausap, tumawag sa 700 Club Asia.

→ Anak ng Pastor: Joy Tanchi raped at 15 years old!

- Advertisement -

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!

Follow us on social media!