Category:

Give-up ka na ba sa ministry?

Bago ka sumuko, isipin mo muna ang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo

Posibleng si “Apostle Paul” ang pinakamaraming nagawa upang lumaganap ang “Christianity” sa buong mundo. Pero hindi ito naging madali. Ayon sa 2 Corinthians 11:24-27, ito ang kanyang mga pinagdaanan:

 1. Nilatigo si Pablo ng mga Judio dahil galit sila sa mga tinuturo niya. Natatakot ang mga “Jewish Leaders” na mawalan ng kapangyarihan. (Five times I received from the Jews thirty-nine lashes.)
 2. Binugbog siya gamit ang pamatpat. (Three times I was beaten with rods.)
 3. Pinagbabato upang masaktan hanggang mamatay. (I was stoned.)
 4. Tatlong beses lumubog ang barkong sinasakyan, at halos malunod. (Three times I was shipwrecked, a night and a day I have spent in the deep.)
 5. Peligro sa ilog, mula sa magnanakaw, kapwa-tao, ciudad, gubat, dagat, at mga maninira. (I have been on frequent journeys, in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren.)
 6. Nalubog sa kahirapan at paghihirap. (I have been in labor and hardship.)
 7. Maraming gabi na hindi makatulog sa gutom, uhaw, at lamig. (Many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure.)

Totoong Kristiyano ka ba?

Resulta ng tiyaga at sipag ni Apostol Pablo

 1. Nakapagtanim siya ng pinakamaraming simbahan sa Europa at Asia. Dahil dito, kumalat ang salita ng Diyos sa buong mundo.
 2. Tumayong “Ama” sa maraming simbahan, Pastor, at mangagawa. Dahil sa kanyang mga sulat, sila ay nabuhayan at lumagananap. (1 Corinthians 4:15)
 3. Siya ang may pinakamaraming libro sa Biblia. Si Moses ay sumulat ng 5 libro, Ezra ay 3, Jeremiah ay 2, Lukas ay 3, at si Pablo ay 13 libro at mga sulat.
 4. Ang mga sinulat ni Pablo ay naging daan upang maintindihan ang Ebanghelyo at kung paano sasagutin ang mga naninira at mga tanong tungkol kay Kristo. (Britanica)
 5. Ang pinakamalaki niyang nagawa ay ang paglaganap ng ebanghelyo sa mga “gentiles.” Makalipas ang 2,000 taon, si Paul o Pablo (Saul sa dating pangalan) ang madalas pinangagalingan ng mga aral at sermon sa simbahan. (BBC)

→ 10 Senyales ng isang Pekeng Pastor.

Mapagkumbaba at mapagmahal na alagad

Hindi madali ang maglingkod kay Lord. Tulad ng mga Apostol, dumaan sila sa kahirapan at pagsubok. Kung ikaw ay tinatawag ni Lord upang mag-silbi, ihanda mo ang sarili mo. Si Pablo ay mapagkumbaba at masipag, naging tagumpay ang kanyang misyon sa mundo. Tandaan, ayaw ng kaaway na magtagumpay ang isang alagad ng Diyos, huwag manghina.

Si Pablo ay mapagkumbaba at masipag.

Jeremiah 12:5
Kung sumali ka sa isang marathon, at hindi mo ito kinaya, papaano ka lalaban sa kabayo? Kung ikaw ay bumigay sa isang mapayapang lugar, paano ka na sa makapal na kagubatan?

READ MORE:
Paano mag-share ng Gospel?
How to be an Online Missionary.
Kaya mo ba talaga mag-serve kay God?

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!