Bakit nangyari ito? Huwag niyo ako husgahan!

CATEGORY |

Ang HIV and AIDS epidemic ay isang social stigma. Hindi lang ang third sex or homosexual males ang maaring magkaroon nito. Hindi rin ibig sabihin na kapag HIV/AIDS infected ka, isa kang bakla, sex worker, o drug user. Ito ay maling paghusga.

Bakit nangyari ito sa akin?

Kung alam mo na ikaw ay may HIV, marahil ay nahihirapan ka na tanggapin ito. Ikaw ay litong-lito, may galit, o tila walang pag-asa. Sa karamihan, napakadaling sabihin na kasalanan ng isang tao ang pagkakaroon ng HIV/AIDS. Bakla daw kasi, malandi, o hindi gumagamit ng condom. Walang sisihan, walang may gusto hindi makakatulong ang panunumbat.

Karamihan ng Pilipino ay walang alam sa HIV/AIDS, kaya kailangan na palawigin ang social media campaign sa sakit na ito.

→ I’m weak and loves to have sex, why doesn’t God just ‘take it away’?

Nangyari ito dahil sa una mong pangangailangan – ang pagmamahal na hinahanap mo. Subalit ang tunay na pagmamahal ay kailan man hindi makukuha sa tao, nag sisimula ito kay Hesus (John 15:13).

Huwag niyo naman ako sisihin!

Mali na sisihin natin ang isang taong may sakit. Sa halip ay dapat natin na tulungan at ipagdasal na magkaroon ng second chance. Ang pagmamahal ng Panginoon ay wagas, lalo na para sa mga makasalanan.

Huwag natin sisihin ang sarili o ang ibang tao. Nandyan na yan. Liban, kung nais mo ng lunas, ikaw ay kailangan na magsisi at lumapit sa Panginoon, upang dingin niya ang iyong hiling. Ang sabi ni Haring David – “Kung parati kong sinasariwa ang kasalanan sa puso ko, malamang hindi narinig ng Panginoon ang aking dasal” (Psalm 66:18)

Jesus died on the cross for every sin

Kung nais mo na magbago at nagsisisi sa naging ‘homosexual lifestyle’, ang pagmamahal ng Panginoon ay lalong lumalalim sa tulad mo. Maniwala ka! mahal ka ni Lord (John 3:16).

– Prayer –
“Jesus, ikaw ang nagtubos ng aking kasalanan. Naniniwala ako na mahal mo ako at walang imposible sa iyo. Tulungan mo ako, bantayan, kausapin, at baguhin ang puso ko na mapait. Save me Jesus!”
– Speak Life!-
“Jesus is my Lord and Saviour.”

Need counseling? ANG MAGANDANG BALITA THE GOOD NEWS

- Google Ads -

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Google Ads -