Category:

Huwag madapa sa kasalanan

Daily Tinapay: Tumayo sa harap “krus” para hindi madapa

Madali ka bang maakit sa internet porn, kalaswaan, galit, chismis, inggit, atbp kasalanan? Ang kaaway na demonyo ay may dalawang hangarin: Ilayo at panghinaan ka sa pagsisilbi sa Diyos; at ang sirain ang iyong “Christian testimony,” sa pamamagitan ng kahinaan at pag-akit sa kasalanan.

Hindi mo yan kaya nang mag-isa. Tanging sa krus lamang ni Hesus ang tagumpay. Hindi sa alam o galing mo.

HEBREO 12:2
Tumingin kay Hesus, ang tagapagtatag at taga-hubog ng pananampalataya…

– DASAL –
“Panginoong Hesus, hindi ko ito kaya. Baguhin mo ang pananaw ko, at iligtas mo ako sa kahihiyan at kahinaan ng loob.”

Depressed ka ba friend?

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!

Follow us on social media!