Category:

Lahat tayo ay makasalan, tulad ng magnanakaw sa krus

Lahat tayo ay makasalan, tulad ng magnanakaw sa krus

Malamang, ang magnanakaw sa krus ay nagkasala ng pagkadamidami upang ipako siya sa krus. Marami sa atin ang tulad niya—makasalanan, ma-pride, inggitero, may galit, swapang, malaswa, o nagnanakaw.

Habang tayo ay nasa laman—tayo ay likas na makasalanan, kaya kailangan natin si Hesus, ang nagtubos ng kasalanan ng sanlibutan.

Kayat ibis na mag-focus sa kasalanan—kumapit kay Hesus araw-araw—at sumunod. Mahal ng Diyos ang sanlibutan at kasama ka doon. Malawak ang kanyang awa, at ito ay bago, kada bulang liwayway.

LUKAS 23:42
 “Jesus, h’wag mo akong kalimutan pagbalik mo sa iyong kaharian.”

Mahal ng Diyos ang sanlibutan at kasama ka doon.

– Dasal –
“Panginoong Hesus, ako ay makasalanan, baguhin mo ang puso ko at h’wag mo akong kalilimutan.”

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!