Category:

Malapit na bang magunaw ang mundo?

Magugunaw na ba talaga ang mundo?

Sagot ng Scientists

Ayon sa kanila, aabutin pa ng mahigit isang milyong taon, para magunaw ang mundo dahil sa pagbagsak ng malalaking asteroids. Marami ng asterods ang bumagsak sa mundo na ikinamatay ng maraming hayop, tulad ng dinosaur. (Source: Real Life Lore)

“Thousands of asteroids are on a collision course with the Earth – but experts predict we will be safe for the next 1.35million years or so.”

Ang pagbagsak ay nagdulot ng napakahabang kadiliman na ikinababa ng temperatura. Dahil sa halos wala ng araw, namatay ang mga halaman, at walang nakain ang karamihan ng hayop. Isang crater ang nasa Yucatan Peninsula na halos kasing laki ng buong Metro Manila o 180 kilometers in diameter. Isa lamang ito sa dami ng craters.

Subalit maari silang magkamali sapagkat noong 2013 lamang, may isang malaking meteor ang bumagsak sa Russia. Mabuti na lang ay nadurog muna ito sa kalangitan.

“Giant asteroids over 6.2 miles in size are capable of wiping out life on Earth, but the last one known to hit was 66 million years ago which destroyed 75 per cent of all life, including the dinosaurs.”

Chicxulub largest known crater
Artist’s reconstruction of Chicxulub crater soon after impact, 66 million years ago.

Sagot ng Panginoon

Ayon sa Biblia, ang mundo ay nakatakdang magunaw. Bakit? Alam ng Panginoon ang kalungkutan at kasalanan sa mundo. Nais niyang baguhin ang lahat ng bagay, sa takdang panahon. Ang isang araw sa Panginoon ay tila isang-libong taon sa tao. Dalawa sa mga babala patungkol sa katapusan ng mundo ay nasa bagong tipan:

Luke 21:10-11
Ang mga bansa ay maglalaban-laban, magkakaroon ng malalakas na lindol at magkakagutom at magkakasalot; at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit.

2 Timothy 3:1-5
Sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ang tao ay magiging maka-sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang-puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamaka-Diyos ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito.

Subalit bago magunaw ang mundo at baguhin ito, naglaan ang Panginoon ng solusyon upang maligtas ang lahat ng tao. Ang sabi niya, “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa lahat, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, na sinuman na sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:16)

Chelyabinsk meteor
In 2013, a large meteor about 20 meters wide (6-storey building) landed on Chelyyabinsk Russia. It was about the weight of Eiffel tower and its power was about 30 times of the bomb that fell on Hiroshima. Fortunately, it exploded 30 km above ground, but it damaged about 7,200 buildings and 1,500 people were injured. 16 hours later, another asteroid that’s 30 meters wide almost hit the earth. Imagine if this happened in Metro Manila?

Maaring tao din ang gugunaw sa mundo

Bagama’t sinasabi ng Science na isang natural course ang pagtatapos ng mundo, dahil sa mga tao mismo, maaring magunaw ang mundo kapag nangyari ang World War 3. Ang Hiroshima at Nagasaki bombs na kumitil ng libo-libong buhay ay walang sinabi sa Tsar Bomba ng Russia.

Russia’s Tsar Bomba is the single most physically powerful man-made explosion in human history. And it will probably remain that way forever. The blast produced by the Tsar Bomba is the equivalent to about 1,350 – 1,570 times the combined energy of the atomic bombs that destroyed Hiroshima and Nagasaki that killed approximately 250,000 people.

The Tsar Bomba would have the potential to destroy the entirety of Paris (population 2,241,346) and most (if not all) of London (population 8,630,000).

3-Signs of End Times prophecy happening now.
Insect population declining: Is it an end time sign?

- Advertisement -

9 COMMENTS

  1. ito pa madami din ang nag bbigay ng taon, buwan na end of world na pero pag dumating ang taon o buwan , may mga nang yayari ba?

  2. naniniwala namn aq na may hangganan ang lahat ang tangi lamng natin gawin bilang tao ay antayin ang hangganan na iyon, atlis ang mga bwat tao ay alam ang mga bagay na iyan. pero kung ang mga tao ang dahilan para takutin ang iba ibang usapan na yan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!

Follow us on social media!