Paano dapat manamit ang Kristiyano?

CATEGORY |

Ano ba sinabi sa Bible tungkol sa pananamit?

Ang pananamit noong araw ay ibang-iba kumpara ngayon. Dati, hindi dapat nakikita ang sakong ng babae. Pero sa Europa, kitang-kita ang bumbunan ng dibdib. Sabi sa Bible, manamit ng magalang, simple, may pagtitimpi, hindi maalahas, hindi nakatirintas, at hindi mamahaling damit. (1 Timothy 2:9; 1 Peter 3:3–4)

May pagtitimpi

Ang salitang “pagtitimpi” na ginamit ay mula sa Greek word na “σωφροσύνης.” Ibig sabihin ay “sobriety” o “the quality of being solemn.” Dapat kagalang-galang ang pananamit, hindi malaswa. Bilang Kristiyano, dapat nakikita sa atin ang “holiness” ng panginoon.

Dapat kagalang-galang ang pananamit, hindi malaswa.

Paggamit ng alahas

Noong araw, mayayaman lang ang nagsusuot ng alahas. Dahil sa maraming nagugutom, hindi magandang testimony ang Kristiyano na naka-alahas. Bagkus, dapat gamitin ang alahas, para makatulong sa kapwa.

Nakatirintas na buhok?

Ang mga babaeng taga-Roma ay madalas naka-tirintas ang buhok, gamit ang ginto at perlas. Ang ganitong hitsura ay pagsasabi na “ako ay may taglay na ganda.” Ang Kristiyano ay hindi dapat ipaghambog ang kagandahan, kungdi maging simbolo ng pagpapakumbaba.

→ Ang magnanakaw at abogado.

huwag mahalay ang suot – hindi ito “glorifying” kay Lord.

Ganito pa din ba dapat ngayon?

Sa panahon ngayon, miski maganda ang ayos ng buhok o naka-alahas, hindi ibig sabihin mayaman o ikaw ay mayabang. Minsan, kailangan sa tarabaho ang maging maporma. Ang mahalaga, huwag mayabang at mahalay ang suot – hindi ito “glorifying” kay Lord.

1 Peter 3:3-4
“Your beauty should not come from outward adornments, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.”

- Google Ads -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Google Ads -