Paano ko malalaman kung Diyos ang nagsasalita sa akin?

0
182

Paano malalaman kung Diyos ang nag sasalita at nangungusap sa iyo?

Maraming pwedeng gamitin ang Panginoon, upang mangusap sa atin. Mga halimbawa:

1. Mula sa mga panaginip o mga pangyayari

Minsan, ang Panginoon ay nangungusap sa paulit-ulit na panaginip (Joel 2:28), subalit dapat itugma ang panaginip sa salita ng Diyos. Tignan kung ito ay angkop sa Biblia at hindi makasalanang gawain ang pinapahiwatig ng panaginip. Ang isang panaginip ay maaari din na galing sa pinagdadaanan na problema. Maaaring ikaw ay maraming iniisip lamang.

Ang mga pangyayari sa ating buhay ay isa rin na paraan ng Panginoon upang mangusap. Siguraduhin na ito ay angkop din sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng masasamang bagay na nangyayari (halimbawa – paghihiwalay or pagkakasakit), ay walang benepisyo. Kadalasan, ito ay hudyat ng Panginoon upang tayo ay maging malaya sa maling relasyon, o lumapit sa kanya.

2. Mula sa taong maka-Diyos

Lahat ng tao ay maaring gamitin ni Lord upang mangusap sa atin, hindi kinakailangan na isang Pari o Pastor lamang ang ating paniwalaan. Subalit maging mapanuri:
1. Ang nagsasalita ba ay maari kong pagkatiwalaan?
2. Walang ba siyang ibang intensyon na maka-sarili?
3. Naayon ba ang sinasabi sa konteksto ng Biblia?
4. Magdudulot ba ito ng kasiyahan, pag-asa, o kapahamakan sa isang tao?
5. Ito ba ay magpapakita ng pagmamahal sa Diyos, kapwa tao, at hindi upang maitaas ang kanilang sarili, simbahan o gawain?

PALALA: Sa Diyos makinig, hindi sa tao
Maraming maka-Diyos ang gumagamit ng Biblia para sa pansariling kapakanan, tulad ng mga kulto (2 Peter 3:16). Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, at magtanong sa ibang taong maka-Diyos, patungkol sa sinasabi ng isang Pari, Pastor, o ibang tao. Huwag makinig sa iisang tao lamang, bagkus sa salita ng Diyos manalig.

3. Mula sa Biblia

Madalas mangusap si Lord tuwing nagbabasa tayo ng Bible or during our Quiet Time. Minsan, sa unang buklat pa lang ay bumubulaga na sa atin ang isang verse na tila sa atin pinaririnig ni Lord. Ang tawag dito ay “Bible cutting” at “Rhema.” Bagama’t ginagamit ito ni Lord na paraan, hindi tayo dapat masanay na parati itong gagawin ng Diyos. Sa halip ay magkaroon tayo ng maayos na paraan ng pagbabasa ng Biblia. Halimbawa, magsimula sa Genesis o sa book of John.

Hindi tayo dapat masanay na parati itong gagawin ng Diyos

→ Bakit tahimik ang Diyos sa aking mga dasal?

Know more – OK ba ang mag-Bible cut reading?

christian counseling philippines

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here