Paano ko malalaman kung Diyos ang nagsasalita sa akin?

0
92

Paano malalaman kung Diyos ang nag sasalita at nangungusap sa iyo?

Maraming pwedeng gamitin ang Panginoon, upang mangusap sa atin. Mga halimbawa:

1. Mula sa panaginip o pangyayari

Minsan, ang Panginoon ay nangungusap sa paulit-ulit na panaginip (Joel 2:28), subalit dapat itugma ang panaginip sa salita ng Diyos. Tignan kung ito ay angkop sa Biblia at hindi makasalanang gawain ang pinapahiwatig ng panaginip. Ang isang panaginip ay maaari din na galing sa pinagdadaanan na problema. Maaaring ikaw ay maraming iniisip lamang.

Ang mga pang-yayari sa ating buhay ay isa rin na paraan ng Panginoon upang mangusap. Siguraduhin na ito ay angkop din sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng masasamang bagay na nangyayari (halimbawa – paghihiwalay or pagkakasakit), ay walang benepisyo. Kadalasan, ito ay hudyat ng Panginoon upang tayo ay maging malaya sa maling relasyon, o lumapit sa kanya.

2. Mula sa Pari o Pastor

Lahat ng tao ay maaring gamitin ni Lord upang mangusap sa atin, hindi kinakailangan na isang Pari o Pastor lamang ang ating paniwalaan. Subalit maging mapanuri:
1. Ang nagsasalita ba ay maari kong pagkatiwalaan?
2. Walang ba siyang ibang intensyon na maka-sarili?
3. Naayon ba ang sinasabi sa konteksto ng Biblia?
4. Magdudulot ba ito ng kasiyahan, pag-asa, o kapahamakan sa isang tao?
5. Ito ba ay magpapakita ng pagmamahal sa Diyos, kapwa tao, at hindi upang maitaas ang kanilang sarili, simbahan o gawain?

PALALA: Sa Diyos makinig, hindi sa tao
Maraming maka-Diyos ang gumagamit ng Biblia para sa pansariling kapakanan, tulad ng mga kulto (2 Peter 3:16). Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, at magtanong sa ibang taong maka-Diyos, patungkol sa sinasabi ng isang Pari, Pastor, o ibang tao. Huwag makinig sa iisang tao lamang, bagkus sa salita ng Diyos manalig.

3. Mula sa Biblia

Madalas mangusap si Lord tuwing nagbabasa tayo ng Bible or during our Quiet Time. Minsan, sa unang buklat pa lang ay bumubulaga na sa atin ang isang verse na tila sa atin pinaririnig ni Lord. Ang tawag dito ay “Bible cutting” at “Rhema.” Bagama’t ginagamit ito ni Lord na paraan, hindi tayo dapat masanay na parati itong gagawin ng Diyos. Sa halip ay magkaroon tayo ng maayos na paraan ng pagbabasa ng Biblia. Halimbawa, magsimula sa Genesis o sa book of John.

Know more – OK ba ang mag-Bible cut reading?

christian counseling philippines
SHARE

John15.Rocks is an online project that promotes values formation through social media and the J15 School Club. We provide an avenue of support to those who have emotional or moral struggles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here