Paano magbuo ng small group

CATEGORY |

Paano magbuo ng small Bible study group

Ang konsepto ng small group o maliit na grupo ay ginagawa ng mga unang Kristiyano (Acts 2). Noong araw, ang mga Kristiyano ay nagtitipon sa isang bahay at doon sila nagaaral ng salita ng Diyos. Kasama dito ang pagdadarasal para sa isa’t-isa, pagsalo-salo at ang pagpuputol-putol ng tinapay, na iniutos ni Hesus.

Bakit ito mahalaga?

Ito ang pinakamainam na paraan upang lumago ang isang tao. Ang ganitong tradisyon ay ginagawa ng mga Apostol, kaya’t tama lamang na bigyan natin ito ng halaga.
1. Magtipon-tipon – Matthew 18:20
2. Ipagtibay ang isa’t-isa – 1 Thessalonians 5:11
3. Kailangan ang isa’t-isa – Proverbs 27:17
4. Magturo, magaral, magdasal – Acts 2:42
5. Magsalo-salo – Acts 2:46

Ano ang mga dapat gawin sa isang grupo

1. Gawin sa isang ligtas na lugar.
2. Maging malinaw sa layunin ng grupo.
3. Pagusapan ang alituntunin.
4. Mangako na hindi magsisiwalat.
5. Gumawa ng listahan.
6. Ilista ang mga tatalakayin.
7. Alituntunin sa cell phone.
8. Usapang pagkain
9. Pagdarasal
10. Kasiguraduhan sa pagsali.
Safe environment
Agree on a Purpose Statement
Agree on Ground Rules
Oath of confidentiality
Create an agenda
Agree on a curriculum
Cell phones rules
Food hosting
Prayer time
Commitment
- Google Ads -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Google Ads -