Paano magdasal at isuko ang problema at kasalanan kay Hesus

Every person has their own battle. You may be struggling with the chains of poverty, wandering into the realms of sin, or fighting a fatal disease. We tend to fight our battles -- but the victory has been won by Jesus. By His death and resurrection on the cross, we can be sure that "the battle is not yours but God's (2 Chronicles 20:15 ESV)". All we need to do is to completely surrender to Him and lay all our burdens at the foot of the cross.

4
232
pano magdasal

Paano manalangin kay Hesus

Mayroong simpleng dasal kung gusto mo na lumaya sa iyong kalagayan. Panoorin at sabayan ang dasal nila Kata Inocencio at Peter Kairuz, at hayaan na ang Banal na Espiritu ang sumakop sa lahat ng iyong problema, pagkatao, at kalungkutan.

Tanging ang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Hesus ang may kapangyarihan na baguhin ang lahat. Si Hesus ay handang ituwid ang iyong daan, magpatawad, at magbigay ng lunas sa iyong emotional, physical, spiritual, mental, financial, health, family problems o kaya mga kasalanan na hirap kang bitawan.

Ang aking dasal
Panginoong Hesus, kinikilala ko na isa kang Diyos na mapagmahal at nagbuwis upang tubusin ang aking buhay. Ang iyong dugo ang siyang naghugas nang aking kasalanan na nagdaan, kasalan sa kasalukuyan, at kasalanan na haharapin.

Hindi ko kakayanin ang aking suliranin. Dalhin mo para sa akin ang bigat ng aking dinaranas at bagay na hinaharap. Isinusuko ko sa iyo ang lahat, tulungan mo ako, Hesus na aking Diyos at tagapagligtas!

Tayo ay magdasal

christian counseling philippines

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here