Category:

10-Palatandaan ng “Pekeng Pastor”

Sa pamamagitan ng ‘Bunga,’ madaling malaman ang “Pekeng” Pastor, Pari, o leader ng simbahan o organization

Maraming Pastor, Pari, Reverend, o Bishop na mapagkunwari. Alam nila ang Biblia pero sila ay makasarili at hipokrito. Halimbawa, sa America, may mga Pastor at Pari ang guilty sa “sexual offense.” Marami ang buhay-mayaman gamit ang pera ng simbahan, o ginawang “kabuhayan” ang ministry sa pamamagitan ng donasyon.

Galatians 5:22-23: Ang tunay na Kristiyano ay nagkakaroon ng “prutas” ng Banal na Espiritu. Ang “fruit of the Holy Spirit” ay dapat nakikita sa mga tagapaglingkod. Ito ay love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, at self-control.

Sampung senyales ng “Bulok na bunga”

1. Namimili ng tao

Mapagmahal lamang sa iilang tao. Namimili at inaasikaso lamang ang mga myembro ng simbahan na “ka close” niya. (1 Samuel 16:7)

2. Hindi masayang tao

Siya ang Pastor na pagkausap, puro problema ang bukang bibig. Madalas mainit ang ulo at mahilig manisi ng ibang tao. Madalas ginagamit na panakot ang “end of the world,” imbis na encouragement and hope. (Philemon 1:7)

3. Madalas may kaaway

Madalas siyang may nakakaaway. Siya ay naninira ng patago o harap-harapan pinapahiya ang tao na kanyang kaalitan o nagkamali. Imbis na ipagbati, ginagatungan niya ang nagtatalo. (1 John 4:20)

4. Pikunin at mainipin

Mabilis siyang mapikon at hindi tumatanggap ng suggestion. Parating siya ang tama at binabanat na “siya ang Pastor,” at sa kanya lang dapat makinig. (Proverbs 12:14-15)

5. “Boss” kung umasta

Makikita ang tunay na “kabutihan ng loob” sa maliliit na bagay. Halimbawa, imbis na iutos ang pagligpit ng mga silya sa miembro matapos ang Bible Study, ang Pastor o Pari ay tumutulong sa pagbubuhat, at hindi parang “supervisor” na nagmamando. (Galatians 6:10)

6. Bihira magbasa ng Bible

Ang church leader ay dapat tapat sa malaki o maliit na bagay. Kasama dito ang pagiging faithful sa tarabaho at araw-araw na “Quiet Time” o pagbabasa ng Biblia at pagdarasal. Hindi excuse ang “busy sa ministry” upang ipagpaliban ang daily devotion. (Luke 16:10)

7. May puot at galit

Magagalitin ba ang iyong Pastor, Pari, o Lider sa simbahan? Bagama’t pinapayagan sa Bible ang “righteous anger,” kung ito ay may puot, ito ay nagiging kasalanan. Ang galit ay dapat naiaayos bago lumubog ang araw. (Ephesians 4:26)

8. Walang control sa sarili

Malalaman mo na walang self-control ang isang tao sa pagkakalulon sa masamang ugali. Halimbawa, hindi kasalanan ang maging mataba, pero kung puro “taba” ang kinakain, nagsisigarilyo, o may “sexual immorality,” hindi siya dapat lider ng simbahan. (2 Peter 1:5-8)

On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? (Matthew 7:21-23)

Ang tunay na lingkod ng DIYOS ay mapagkumbaba, at tumatanggap ng pagkakamali.

9. Banal umasta

May mga lider ng simbahan na naiinis kapag hindi sila tinawag na Pastor, Father, o Reverend. Gusto nilang nakikita at iniimbita sila sa mga “big events.” Madalas, gusto nila na sila ang nagsasalita sa mahahalagang okasyon, pa-importante, simpleng-pabida, at parating may picture at ayaw tumanggap ng pagkakamali. (2 Timothy 3:5)

10. May doktrinang tinuturo na wala sa Biblia

Ito ang pinakamadaling palatandaan ng isang “Pekeng Pastor.” Ang sabihin na ikaw ay magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan, kung ikaw ay miembro ng simbahan niya. Sa pananampalataya at pagtanggap kay HESUS ang magdadala sa atin sa kanyang kaharian, hindi sa isang religious affiliation. (Galatians 1:6-9)

Matthew 7:15-23
“Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits.

MGA BABASAHIN:
Red flags of a Bully Pastor.
Sa impyerno ba ang punta pag hindi nagpabiñag?
Gusto mo bang mag-give up o mag-serve sa ministry?

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!