Ano ang kasalanan na ayaw mong bitawan?

CATEGORY |

The Prisoner

Ang kasalanan ay parang pagkain na masarap, pero masama pala sa kalusugan. Pilit nating pinag-pipistahan ang mga bagay na alam naman natin na hindi makabubuti. Halimbawa ang paninigarilyo ay sumisira sa katawan, pag-lalaro ng video games na nag-lalayo sa pag-aaral, panonood ng porn, sex, o droga na nakakasama sa lipunan.

Ang mundo ay parang kulungan at tayo ang nasa loob. Subalit may pag-asang lumaya dahil mayroon tayong tagapagligtas. The Bible tells us about Jesus who will return to set the captives free (Luke 4:18). But if you want to be saved, you need to let go of things that hinder you from coming fully and trusting Jesus as your Lord and savior.

Bitawan mo na!
Kailangan kang bumitaw at baguhin mo ang pananaw mo sa kasalanan. Ito ang ibig sabihin ng “repentance,” ang pag-babago ng isip tungkol sa kasalanan. Ang mga maling pananaw ang hihila sayo palayo sa Panginoon. Sin can disable kapag hindi mo alam kung sino at ano ang ginawa ni Hesus para sa iyo.

Bagama’t binayaran na niya ang iyong kasalan, kung mananatili ka sa paborito mong kasalanan, para mo siyang pinapako muli sa krus, upang magbayad ng iyong kasalanan (Hebrews 6:6). Ang tunay na Kristiyano ay lumalayo sa kasalanan.

Choose the good fruit

Jesus said in Matthew 7:20, you can identify people by their action, not by their intentions. “There is no true salvation unless you say, no longer will I choose what is good, right and best for my life. Instead, I now will choose what God says, no matter what He says…” said John Bevere.

Mahirap magbago kung aasa ka sa iyong sarili

Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang bunga ng isang maka-Diyos ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili (Galatians 5:22-23). Si Hesus ang tagapagligtas! Ask Him to be the messiah of your life.

Mahirap magbago kung aasa ka sa iyong sarili. Subalit kung ibibigay mo ang buo mong pagkatao, at iiwan ang mga bagay na pumipigil sa paglaya mo, walang imposible kay Hesus. Ang pagbabago ay kanyang inaalok sa iyo, siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo!

- Google Ads -

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Google Ads -