Pwede bang makinig, umawit, o tumugtog ng rock music ang Christian?

1505
listen to rock music

OK ba na makinig, umawit, o tumugtog ng ROCK MUSIC ang isang Kristiyano?

Ang “rock music” ay tila-maingay na “music genre” na mayroong drums, guitar, at bass. Mayroong heavy, slow, at alternative rock. Sa ibang simbahan, malumanay lamang ang dapat awitin. Walang tiyak na pamamaraan ang tamang pag-awit sa Biblia. Ang tinutukoy lamang ay ang intensyon at laman ng awitin (Ps 150:4), malakas na kagalakan (Psalm 98:4), pasasalamat (Psalm 33:2), at papuri (Judges 5:3). Ang talento sa pagkanta o pagtugtog ay galing sa Panginoon, subalit hindi lahat ng kanta ay nagpupugay sa Diyos.

Hindi lahat ng “rock music” ay OK

Kung ang “rock music” ay masyado ng maingay, magulo, o tila hindi na ang Diyos ang naiisip mo, ito ay dapat iwasan. Iwasan ang “acid or heavy metal rock,” lalo na ang mga bandang may mga simbolo ni Satanas (tulad ng ahas, at elemento ng kadiliman). Tandaan, musika ang talento ni Lucifer ( Ezekiel 28:12-19; Isaiah 14:12-15) kaya’t gamay niya ito.

Huwag husgahan
Mayroon din mga Christian bands na heavy rock ang style, upang maabot ang mga taong mahilig din sa ganito. Hindi natin sila dapat husgahan sapagkat maraming rock musicians na Kristiyano, tulad ni Alice Cooper, Casting Crowns, Third Day, Switchfoot at iba pa.

Ang rock music ay isang genre
Ang genre o “music style” ay nag-iiba, depende sa kultura at panahon. Noong lumang tipan, ang mga awitin para sa Panginoon ay malakas, mayroong drums, at mga pagsigaw ng kaluwalhatian sa Panginoon (Psalm 150:4).

Walang masama subalit maging maingat

Lahat ng Kristiyano ay may kalayaan na pumili ng kanta na magbibigay puri sa Panginoon, subalit ito ay dapat nagbibigay ng tunay na luwalhati (1 Corinthians 10:31). Bagama’t hindi lahat ng kanta ay tungkol sa Panginoon, maging maingat.

Tanungin ang mga sumusunod
1. Ang awit ba ay nagpupuri sa Diyos o sa kanyang mga ginawa?
2. Nilalapit ka ba sa kabutihan ng Diyos o nadadala ka lamang ng tono at instrumento?
3. Ang mensahe ba ay nagbababa o nanghahamak nang kapwa-tao?
4. Ang awitin ba ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan sa Banal na Espiritu?
5. Ang instrumento ba ay nagiging hadlang upang maging malinaw ang mensahe ng awitin?

→ Mayroon ka bang Christian song composition o talento sa musika? Join us!
→ Watch Musika Pilipinas “Battle of the Bands” entry

mentoring
counseling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here