christian resolution

Biblical ba ang New Year’s resolution?

Mas kaunti sa 10% ng mga tao sa buong mundo ang natutupad ang kanilang New Year’s Resolution. Ito ay sa dahil sa maka-sariling resolution, tulad ng pumayat, yumaman, maging successful, o bagong ka-relasyon. Ang practice ng New Year’s resolutions ay higit sa 3,000 years old na. Sinasabi sa 1 Timothy 4:8 na mahalaga ang disiplina sa katawan subalit mas mainam ang “godliness.”

Ang totoong Kristiyano ay may mas malalim dapat na hangarin sa pagbabago at hindi pang-sarili. Higit sa lahat, gusto mong tuparin ang iyong New Year’s resolution bilang isang magandang “Christian testimony,” na dulot ng pananampalataya mo kay Kristo.

Pitong mahahalagang resolution sa bagong taon

1. Magtakda ng oras at lugar para sa araw-araw na

Quiet Time” – Ito ang pinakamahalaga sa araw ng isang Kristiyano, ang makipag-usap kay Lord at magbasa ng kanyang salita. Madalas, ito rin ang ginagamit niya upang kausapin tayo. Tandaan, ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos ay isang sukat ng pagmamahal natin sa kanya.

2. Basahin sa simula ang buong chapter ni Juan

Magandang ulit-ulitin ang libro na ito. Ipagnilay-nilay ang mga salita sa isa sa pinakamahalagang akda sa Biblia. Dito mo mas makikilala si Hesus at maiintidihan kung ano ang ginawa niya para sa iyo.

3. Maging mapagkumbaba

Si Hesus ang “best example” ng pagiging mapagkumbaba. Dahil dito, marami siyang nagagawa dahil hindi siya apektado sa mga taong naghuhusga sa kanya. Tandaan, ang mapagkumbaba ay tinataas ng Panginoon.

4. Mabuhay ng simple

Tulad ng pagpapakumbaba ni Hesus, hindi maranya ang kanyang buhay. Dahil dito, naging matatag ang kanyang pagsunod sa Ama. Walang masama sa maranyang buhay, kung labis-labis ang iyong kayamanan – pero kung puro utang ka naman, sarili ay nililinlang lamang.

5. Gumawa ng prayer list o journal

Madalas, sa simula lamang tayo magaling. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng prayer request o praise items, hindi mo ito makakalimutan. Ang tao ay likas na makakalimutin.

→ Examples of Accountability Questions.

6. Mahalin ang pamilya

Mahirap magmahal ng mga taong pasaway, miski ito ay iyong kadugo. Dito masusukat ang pagka-Kristiyano kaya’t mahalaga na isama ito sa iyong yearly resolution. Alam ng Diyos ang iyong puso, at kaya niya itong baguhin kung tatangapin mo ang kanyang nais na pagbabago.

7. Magpasalamat sa Diyos, 365 days

Ugaliin na magpasalamat sa Diyos, hindi lamang sa mga maganda at masasayang bagay. Kasama sa pasasalamat ang kanyang pag-disiplina at pagsubok. Dito mo masusukat ang iyong pagmamahal sa Panginoon, hindi lamang dahil may binibigay siya sa iyo.

Remember, better to finish than to start something (Ecclesiastes 7:8); Do not make promises you can’t keep (Numbers 30:2).

MAHALAGANG BASAHIN:
Pitong ugali ng epektibong estudyante
Paano malalaman si Lord nagsasalita?
I love Jesus, but can’t help sinning

counseling

DISCLAIMER: All views expressed on this website are the personal opinion of the author and not the entity, person, or product that may appear or cited in this blog. Likewise, all links or references shown here do not necessarily share the same views as the author. Send us your comments and suggestions.

“I am the vine; you are the branches. The one who remains in Me and I in him produces much fruit because you can do nothing without Me (John 15:5); “This is My commandment, that you love one another, just as I have loved you.” (John 15:12)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here