Category:

Seven Best New Year’s Resolution ng isang Kristiyano

Biblical ba ang New Year’s resolution?

Mas kaunti sa 10% ng mga tao sa buong mundo ang natutupad ang kanilang New Year’s Resolution. Ang tradisyong ito ay higit sa 3,000 years old na. Kristiyano man o hindi, mainam na mayroon tayong takda na naaayon sa Panginoon. (Proverbs 16:3)

→ Mga sari-saring Christian testimony.

7-Resolutions sa Bagong Taon

1. Magtakda ng oras at lugar para sa “Quiet Time”

Ang “Quiet Time” ay ang pakikipagusap kay Lord at pagbasa ng kanyang salita sa isang tahimik na lugar. Madalas, dito niya tayo kinakausap. Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay sukat ng pagmamahal natin sa kanya.

2. Basahin sa simula ang buong chapter ni Juan

Magandang ulit-ulitin ang “Book of John.” Dito natin mas makikilala si Hesus at maiintidihan kung ano ang ginawa niya para sa iyo; at kung paano tayo magbubunga ng masagana.

3. Gumawa ng prayer list o journal

Tayo ay likas na makakalimutin. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng “prayer request” o “praise items,” hindi mo ito makakalimutan. Isulat ang mga hiling at papuri sa Diyos.

4. Patawarin ang kaaway

Mahirap magmahal ng taong pasaway. Dito masusukat ang pagka-Kristiyano. Alam ng Diyos ang iyong puso, at kaya niya itong baguhin. Tandaan, pinagpapala ang mapagpatawad at naghahangad ng kapayapaan.

5. Ipagdasal araw-araw na maging-humble

Si Hesus ang “best example” ng pagiging mapagkumbaba. Hindi siya nagpapa-apekto sa mga taong naghuhusga sa kanya. Ang mapagkumbaba ay tinataas ng Panginoon.

6. Simulan ang taon sa pagbabayad ng utang

Isa sa mahahalagang ugaling Pilipino ay ang “Matutong mamaluktot sa maiksing kumot.” Ang pamumuhay ng walang utang ay tanda ng pagiging responsible.

7. “Fast & pray”

Si Hesus mismo ay madalas gawin ang “prayer & fasting.” Ang tradition na ito ay tinuloy ng mga Apostol at ginagawa hanggang ngayon. Ang fasting ang isa sa pinakamahalagang “spiritual discipline.”

Ang pagkait ng pagkain ay siyang pagpapatibay ng espirito. Kapag walang “prayer time,” ang fasting ay isang “diet” lamang at walang bisa.

MAHALAGANG BASAHIN:
Pitong ugali ng epektibong estudyante.
Paano malalaman si Lord nagsasalita?
I love Jesus but can’t help sinning.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!