Seven Best New Year’s Resolution ng isang Kristiyano

0
2566
christian resolution

Biblical ba ang New Year’s resolution?

Mas kaunti sa 10% ng mga tao sa buong mundo ang natutupad ang kanilang New Year’s Resolution. Ang tradisyong ito ay higit sa 3,000 years old na. Kristiyano man o hindi, mainam na mayroon tayong takda na naaayon sa Panginoon. (Proverbs 16:3)

→ Mga sari-saring Christian testimony.

Pitong mahahalagang resolution sa bagong taon

1. Magtakda ng oras at lugar para sa “Quiet Time”

Ang “Quiet Time” ay ang pakikipagusap kay Lord at pagbasa ng kanyang salita. Ito ang pinakamahalagang gawain araw-araw ng isang Kristiyano. Madalas, ito rin ang ginagamit niya upang kausapin tayo. Tandaan, ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos ay isang sukat ng pagmamahal natin sa kanya.

2. Basahin sa simula ang buong chapter ni Juan

Magandang ulit-ulitin ang libro na ito. Ipagnilay-nilay ang mga salita sa isa sa pinakamahalagang akda sa Biblia. Dito mo mas makikilala si Hesus at maiintidihan kung ano ang ginawa niya para sa iyo at kung paano ka magbubunga ng masagana.

3. Gumawa ng prayer list o journal

Madalas, sa simula lang tayo magaling. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng “prayer request” o “praise items,” hindi mo ito makakalimutan. Ang tao ay likas na makakalimutin, isulat ang iyong mga hiling at papuri sa Diyos.

4. Magbayad at huwag ng mangutang

Mahirap magtiis, pero kung puro utang naman, may mali sa ating hangarin. Matutong mamaluktot sa maiksing kumot. Tulad ng pagpapakumbaba ni Hesus, hindi maranya ang kanyang buhay. Dahil dito, naging matatag ang kanyang pagsunod sa Ama.

→ Examples of Accountability Questions.

5. Maging mapagkumbaba

Si Hesus ang “best example” ng pagiging mapagkumbaba. Dahil dito, marami siyang nagagawa dahil hindi siya apektado sa mga taong naghuhusga sa kanya. Tandaan, ang mapagkumbaba ay tinataas ng Panginoon.

6. Patawarin ang kaaway

Mahirap magmahal ng taong pasaway. Dito masusukat ang pagka-Kristiyano. Alam ng Diyos ang iyong puso, at kaya niya itong baguhin. Tandaan, pinagpapala ang mapagpatawad at naghahangad ng kapayapaan.

7. “Fast & pray”

Ang “prayer & fasting” ay isang kaugalian noong panahon ni Hesus. Siya mismo ay nag-fast ng 40 araw. Ang tradition na ito ay tinuloy ng mga Apostol at ginagawa hanggang ngayon. Ang fasting ang isa sa pinakamahalagang “spiritual discipline.”

Ang pagkait ng pagkain ay siyang pagpapatibay ng espirito. Kapag walang “prayer time,” ang fasting ay isang “diet” lamang at walang bisa.

MAHALAGANG BASAHIN:
Pitong ugali ng epektibong estudyante
Paano malalaman si Lord nagsasalita?
I love Jesus, but can’t help sinning

counseling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here