Category:

Warning: Huwag dalhin ang backpack on one shoulder only

Side effects of carrying heavy backpack on one shoulder

Ang maling pagdadala ng backpack ay maari na maging sanhi ng iba’t-ibang sakit

Ang isang libro ay kulang-kulang sa isa hangang dalawang kilo ang bigat, kung kayo ay mayroong pitong subjects, ang bigat ng inyong bag kasama ang iba’t iba pang bagay ay lalampas sa sampung kilo. Ibig sabihin, kung ito ay dadalhin nyo gamit ang isang balikat lamang, para kayong may dalang 10 Kilos of gym weights. Kung ang inyong timbang at tangkad ay hindi kalakihan, ang backpack na ganito kabigat ay hindi kakayanin ng inyong katawan at maaring maging sanhi ng sakit.

Mga sakit sanhi ng heavy backpack

1. Disorders of the Spine

Ang mabigat na backpack ay maaring maging sanhi ng “spine compression.” Ang ating spinal column ay mayroong mga “jelly-like disc” sa pagitan ng buto. Ito ang nagbibigay ng flexibility sa ating upper body. Kailangan na diretsyo parati ang ating spinal column, kapag hindi, ito ay magiging sanhi ng Scoliosis o ang pag pilipit ng spinal column.

Scoliosis is a sideways curvature of the spine that occurs most often during the growth spurt just before puberty. Most cases of scoliosis are mild, but some children develop spine deformities that continue to get more severe as they grow. Severe scoliosis can be disabling (Spine disorders).

spine xray
Sa isang batang lumalala ang spine curvature kinakailangan na ang pagsuot ng back brace o operasyon. Kapag madalas sumakit ang likod ng isang estudyante, kailangan kaagad ipa-check sa Doktor.
“That might require the use of a brace, or at least close observation. But beyond 40 degrees, you’re more likely to continue progressing, even as an adult, to the point you’d require surgery” ayon kay Dr. Harvinder Sandhu.

zahir ali
Ang batang ito ay kinailangan na operahan upang maideretsyo ang kanyang spinal column. Ang dahilan ay ang pagdadala ng napakabigat na backpack, gamit ang isang balikat lamang.

Teens alike do not realize that carrying a heavy backpack on one shoulder can harm them. They think it’s only for a short distance. But when you add it up, the total weight is enormous.

2. Back pain and headaches

Ang mga estudyante na madalas sumasakit ang ulo at masakit ang likod ay marahil sa bigat na dinadalang bag or backpack. Lumalala ito kapag isang balikat lamang ang nagdadala. Kailangan na pantay sa balikat ang pagdadala ng backpack.

Backpack loads are responsible for a significant amount of back pain in children, which in part, may be due to changes in lumbar disc height or curvature. (Source: NCBI study). According to the U.S. Consumer Product Safety Commission, at least 14,000 children are treated for backpack-related injuries every year.

3. Pagka-bansot

Kapag madalas may “spine compression”, maari itong makapaapekto sa pagtaas ng isang batang lumalaki pa lamang. Ang “lumbar disks” sa lower spine ay maganda pa, puno ng “tubig” na nakatutulong sa paggalaw. Ang disks na ito contributes to about an inch of our height. Habang tumatanda, ang water na ito ay unti-unting natutuyo.

Between the ages of 20 and 60 we’re likely to lose an inch to an inch and a half in height from that water leaving your spine. That’s just normal wear and tear, ayon kay Dr. Harvinder Sandhu

Subalit kung parati kang may dala na mabigat na backpack, halimbawa ay five days a week, you are crushing those water-filled gaps, compressing the spine with all the extra weight. A backpack accelerates the rate at which we lose water in the lumbar disks, causing us to shrink a little bit more quickly. (Source: Medscape)

Ano ang dapat gawin?

Huwag bigyan ng backpack ang mga bata na edad dose pababa. Sa halip, gumamit ng bag na hinihila at may gulong. Sa mga teenagers na naka-backpack, parating dalhin ang backpack, gamit ang pantay na balikat, at maglakad o tumayo ng nakatindig, hindi naka-kuba.

proper way carry backpack

By using the strap, the bulk of the weight can be carried on the hip bones, rather than on the shoulders.


children's backpain

- Advertisement -

18 COMMENTS

  1. ahmmmm pwede din po bang mangyari ang ganyan sa mga nag bubuhat ng mabibigat na gamit at hindi lang po bag???

  2. Marami sa mga magulang ang hindi alam ang ganitong concerns basta makabili ng bag dahil sa uso ang mga designs .. pero hindi safe para sa likod ng mga anak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us on social media!