Totoo ba ang anting-anting at dapat ba itong paniwalaan?

Dapat ka bang maniwala sa anting-anting?

“Edi” ikaw na!

Ang buong paniniwala ni Edilberto Ferrer, malayo siya sa panganib at mga disgrasya dahil sa kapangyarihang taglay ng kanyang ating-anting. Ito’y namana pa niya sa lider ng kinaaanibang grupo na kung tawagin ay “Sagrado.” Sing tibay ng bakal ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihang hatid ng kanyang lucky charm.

Isang araw siya’y naparoon lamang upang magpahilot ng kanyang pilay ngunit doon niya natunghayan ang panggagamot ng lider sa mga taong inaalihan ng mamasasang espiritu, naeengkanto, at nakukulam. Nagkaroon siya ng interes na naging dahilan upang umanib siya rito “Nakakapagod ang aming ginagawa ngunit seryoso ako sa mga bagay na iyon kaya hindi ko inintidi ang pagod.” Dahil sa kanyang dedikasyon ay nagkaroon siya ng kapangyarihan tulad ng kanyang lider.

Mabisa nga ba ang anting-anting?

Hindi matarawan ang bisa ng kanyang ang anting-anting, ngunit tila ang kanyang bisyo ay hindi kayang tanggalin ng kanyang agimat. Sa bagay na iyon pagkapahiya ang kanyang naramdaman “Nagkakaroon ako ng pagkapahiya sa aking sarili dahil nanggagamot ako at same time lulong ako sa alak.” Sa pagkakataong iyon, isang bagong samahan ang kumatok sa buhay niya, isang misyonaryong pulis na dala’y pag-anyaya sa isang Bible study, ngunit tinanggihan niya ito.

Sa pag-iwas na ginawa ni Edilberto ay lalo siya nalulong sa bisyo at kasabay noon ang pagharap nila sa malaking pagsubok ng kanyang pamilya. Isang gabi ay nagkaroon ng mataas na lagnat ag kanyang anak at nahirapang huminga, hindi sila nag-atubiling isugod ito sa ospital. Doon nila nalaman na may sakit ang kanyang anak na “Bronchopneumonia”, pagkatapos malapatan ng kaukulang lunas pinayuhan sila na iuwi na ito.

Nang maiuwi ang anak ito’y naghingalo muli at nahirapang huminga, dito niya naisip gamitin ang kanyang anting-anting at ang kaalaman niya sa panggagamot ngunit naitigil ito noong sa pangalawang pagkakataon inalok siya ng misyonaryong pulis upang ipanalangin ang kanyang anak. “Kinabukasan ako’y nagulat ng makita ko ang aking anak na naglalaro at magaling na. Doon nagsimulang magduda si Edilberto sa kapangyarihan ng kanyang agimat kung bakit hindi nito kayang isalba ang naghihingalong anak.

Sinuko niya ito

Isang gabi si Ed ay nanaginip na tila nakita niya ang Diyos at siya’y inimbitahan sa isang Bible study kinabukasan. May kaba sa kanyang dibdib ng siya’y magising at ng makita niya ang kalendaryo ay ito nga yung araw ng Bible study, siya ay dumalo dito at nagsimulang makarinig ng salita ng Diyos, tinanggap niya ang Panginoon ng buong puso bilang personal na tagapagligtas. Ito ang naging hakbang sa kanyang pagbabago kasabay ng paglago niya sa salita ng Diyos ay ang pag-alis ng anting-anting sa kanyang buhay, sa kinaanibang grupo at sa kanyang bisyo.

Bagamat sinuko na niya ito hindi parin nawawala sa kanyang puso ang paggagamot, sa pamamagitan ng panalangin sa makapangyarihang Hesus, “Narealize ko na si Hesus ang dakilang manggagamot at kaya niyang magpagaling ng hindi ko na kailangan ng medalyon, korales, bertud o kahit orasyon.”

“Ako si Edilberto Ferrer ginagamit ng Diyos upang ipahayag sa kapulisan ng ating bansa ang Salita ng Diyos. At gusto ko sabihin ngayon sa Panginoon na napakabuti mong Diyos sakin, akong makasalanan pinatawad mo, pinabalik sayong kawan at Makapangyarihang ginagamit mo ngayon para maligtas ang maraming tao.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here