dalangin

Bakit magandang magdasal ng sama-sama?

Malinaw ang Biblia sa pag papaalala sa atin na parati tayo dapat magdasal. Hindi dahilan ang pagiging busy o pagod. Lalo na sa pamilya, dapat pinagdadasal natin ang ating mga magulang, kapatid, o anak. Ang sabi pa ng Bible, pray at all times. Ibig sabihin, miski anong dahilan, panahon, o kalagayan. (Ephesians 6:18; Acts 1:14; Acts 4:31)

→ Spiritual Warfare: The Satanic nature of sexual sins.

1. Ang sinaunang Kristiyano ay sama-sama magdasal

In Acts 2, araw-araw nag hahatid ng magandang balita ang mga apostol, at libo-libo ang naliligtas. At sa kanilang madalas at halos araw-araw na pagtitipon, sabay-sabay silang kumakain, nag-fellowship, nag puputol-putol ng tinapay upang alalahanin ang ginawa ni Hesus, at nananalangin ng magkakasama. (Acts 12:11-12; Acts 2:42).

How to pray and talk to God according to Jesus.

2. Mas maraming “Amen” mas malakas ang panalangin

Ang sabi ni Hesus, kung dalawa o higit pa ang mga nag darasal, ako ay nasa kanilang presensya (Matthew 18:20). Tayo ay pina-paalahanan na ipagdasal ang bawat isa at kung ano pa mang kahilingan meron ang bawat isa (1 Timothy 2:1; Matthew 18:19). Ang salitang “Amen” ay mahalaga sapagkat ang ibig sabihin nito ay ang pag sang-ayon ng nakararami na siyang naririnig ng Diyos.

Why God does not seem to answer your prayers.

3. Takot ang demonyo, kapag tayo ay sabay-sabay na nagdarasal

Malakas ang dating kapag maraming tao ang nagdarasal ng isang bagay. Ang sabi ng isang dating Satanist na si John Ramirez, nahihirapan silang sirain ang mga Kristiyanong madalas at sabay-sabay nag darasal. (Matthew 18:20)

FURTHER READING:
Paano magdasal ayon sa Biblia?
Bakit kinaiinisan ang ibang Kristiyano?
Paano malalaman kung si Lord ang nagsasalita?

counseling

DISCLAIMER: All views expressed on this website are the personal opinion of the author and not the entity, person, or product that may appear or cited in this blog. Likewise, all links or references shown here do not necessarily share the same views as the author. Send us your comments and suggestions.

“I am the vine; you are the branches. The one who remains in Me and I in him produces much fruit because you can do nothing without Me (John 15:5); “This is My commandment, that you love one another, just as I have loved you.” (John 15:12)

5 COMMENTS

  1. Yeah Right ! when a group of believers prays together, the result is unity, humility, thanksgiving, confession of sin, intercession, and discovery of God’s will. And group prayer is better than the one person who prays alone

  2. True! I also watched the movie at kahit ako mismo na bless. Every family, friends, church, leaders and organizations should really pray together! Because a group that prays together, grows together! 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here